Uitzendovereenkomsten zonder einddatum: hoe lang ziek in dienst?
In de uitzendbranche was het niet gebruikelijk om een einddatum in een uitzendovereenkomst met uitzendbeding op te nemen. Waarom niet? Omdat het uitzendbeding inhoudt dat wanneer de inlener besluit dat de uitzendkracht niet meer nodig is, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt. De ABU en NBBU zijn er tot op heden gemakshalve vanuit gegaan dat een inlener een uitzendkracht niet meer nodig heeft op het moment dat hij of zij ziek wordt. Ziek zijn, betekent op dit moment dus einde dienstverband. Vanaf 1 juli aanstaande gaat dit veranderen. In de nieuwe cao is namelijk opgenomen dat een uitzendovereenkomst bij ziekte van de uitzendkracht (fase A/1-2) niet beëindigd wordt. De vraag hierbij is alleen: als er geen einddatum in de uitzendovereenkomst staat, tot wanneer is een uitzendkracht dan ziek in dienst? Hoe lang loop dit door?

Maximaal twee jaar ziek in dienst
Volgens de standaard werkwijze loopt een uitzendovereenkomst zonder einddatum veelal door tot het eind van fase A/1-2. Aangezien fase A/1-2 een duur heeft van 52 weken, zou dat in theorie betekenen dat het dienstverband doorloopt totdat die eerste 52 weken voorbij zijn. Kanttekening hierbij is dat het 52 gewerkte weken betreft. Oftewel, als een uitzendkracht ziek is, kan hij of zij niet werken en dus ook die 52 weken niet maken. Betekent dit dan dat een uitzendkracht oneindig ziek in dienst is? Niet helemaal. In Nederland belandt een medewerker na twee ziektejaren namelijk in de regelingen voor arbeidsongeschiktheid. De overeenkomst van een ziekte uitzendkracht zonder einddatum eindigt dus meestal na twee jaar ziekte.

“De verplichte loondoorbetaling gedurende twee jaar bij ziekte kan ervoor zorgen dat uitzenders huiverig worden om mensen voor een korte duur uit te zenden.”

Twee jaar ziek in dienst: hoe erg is dat?
Wanneer een uitzendkracht na 1 juli ziek wordt en niet uit dienst gaat omdat er geen einddatum in de overeenkomst is opgenomen, heb je als werkgever dus tot maximaal twee jaar lang een loondoorbetalingsverplichting. Wanneer de uitzendkracht ziek wordt en wel uit dienst gaat, dan heb jij als werkgever in de huidige situatie – mits het UWV een ziektewetuitkering heeft vastgesteld – een aanvullingsverplichting voor deze uitkering. Wanneer je eigenrisicodrager bent voor de ziektewet – en dat zijn veel uitzendorganisaties – draag je deze kosten zelf. Kortom: of jouw zieke uitzendkracht nu in dienst blijft óf uit dienst gaat, in beide gevallen heb je te maken met kosten die fors kunnen oplopen. Hierbij is over het algemeen een loondoorbetaling vele malen duurder dan een uitkering plus aanvulling. Een voorbeeld: een uitzender die een tijdelijk baantje voor de duur van zes weken heeft voor een uitzendkracht, kan zomaar geconfronteerd worden met een verplichte loondoorbetaling van twee jaar! Dit betekent nogal een groot risico en kan ervoor zorgen dat uitzenders huiverig worden om mensen voor een korte duur uit te zenden. Hoe kun jij het risico dat een uitzendkracht twee jaar lang ziek in dienst blijft voorkomen? Onder andere door een einddatum op te nemen in de uitzendovereenkomst.

De oplossing: een einddatum in de uitzendovereenkomst
Een overeenkomst van een maand, van vier weken of van drie maanden. Dat bepaal jij zelf. Wil jij voorkomen dat een zieke uitzendkracht nog twee jaar bij jou in dienst is? Zorg dan dat je een einddatum in de uitzendovereenkomst opneemt. In dat geval gaat jouw zieke uitzendkracht na de einddatum van de overeenkomst de ziektewet in. Als werkgever heb je dan een loonaanvullingsverplichting en die is een stuk goedkoper dan de loondoorbetalingsverplichting. Bovendien gaat dit niet ten koste van de uitzendkracht. Een uitzendkracht die namelijk ziek uit dienst gaat, krijgt nog steeds een aanvulling op de ziektewet tot 90% in het eerste jaar en tot 80% in het tweede jaar. Een veel gunstigere regeling dan in de meeste andere branches gebruikelijk is.

In onze volgende nieuwsbrief licht Patrick toe wat de Ziektewet aanvullingsverplichting precies inhoudt en wat de impact hiervan is op jouw organisatie.

Met een specialist van gedachten wisselen?

De nieuwe uitzend-cao heeft grote impact en vraagt om een goede voorbereiding én aanpassingsvermogen. Acture helpt jou daar graag bij!

Vraag een gesprek aan en ontvang persoonlijk advies