Acture zocht het uit en heeft in samenwerking met onderzoeksbureau No Ties, onderzoek gedaan onder 1.235 respondenten van 18 jaar en ouder. Graag zetten we de resultaten van dit onderzoek op een rijtje. Het onderzoek vond plaats in de periode mei en juni 2023.

Ziekteverzuimpercentage

In het eerste kwartaal van 2023 was het verzuim in Nederland met een percentage van 5,7% ongekend hoog (bron CBS).

Op de vraag ”wat denkt u dat het huidige ziekteverzuimpercentage is” geeft 16% van de ondervraagden 25% of meer aan.

Ziekmelden en thuiswerken

Sinds de corona pandemie wordt er meer thuisgewerkt. Hierdoor meldt 33% van de Nederlanders zich vaak ziek.

Bonus bij niet ziekmelden?

Op de vraag: ‘zou een bonus of extra vrije dagen bij niet ziek melden ervoor zorgen dat u zich niet, of alleen indien het niet anders kan ziekmeldt?’ Geeft bijna 50% van de respondenten aan zich hierdoor niet te laten weerhouden zich ziek te melden.

Hoe kunnen werknemers zich ziekmelden en hoe doen ze dat het liefst?

74% van de ondervraagden geeft aan dat ze zich ziek moeten melden bij hun leidinggevende, voor 66% is dit ook daadwerkelijk de voorkeur. Vrouwen melden zich minder graag ziek via (video)bellen maar liever via e-mail en whatsapp.

Wat zijn redenen om niet ziek te melden?

Er zijn uiteraard ook redenen die werknemers juist weerhouden om zich ziek te melden. Als voornaamste reden wordt benoemd dat werknemers collega’s niet willen teleurstellen. 38% van de ondervraagden geeft aan nooit een reden te hebben gehad om zich niet ziek te melden.

Wat wordt er verwacht van een leidinggevende?

Van een leidinggevende verwachten we dat hij collega’s informeert over de afwezigheid van een zieke collega en dat hij regelmatig contact zoekt. Maar op ziekenbezoek gaan, dat hoeft dan weer niet.

Weetje!

82% van de Nederlanders zegt zich nooit onterecht ziekgemeld te hebben! Als werknemers dit wel hebben gedaan, is dat omdat ze slecht geslapen hadden (5%) of geen zin om te werken hadden (4%).

Spreken we elkaar aan op de werkvloer?

49% van de werknemers spreekt hun collega(‘s) aan die ziek zijn en wel gaan werken. 48% doet dit niet.

“De druk op de arbeidsmarkt en op de werkplek is kennelijk zo hoog dat werknemers die ziek zijn toch naar het werk komen”
Maudie Derks
CEO Acture

Zij vervolgt: “Op zich is het goed dat het werkethos hoog is. We moeten ook voorkomen dat we voor ieder niesje of kuchje thuisblijven. Gelukkig is daar dan de mogelijkheid om thuis te werken. Maar in de ‘drive’ om ziek toch naar je werk te gaan, schuilt ook een potentieel gevaar. Namelijk dat ziekte wordt verwaarloosd en dat het van kwaad tot erger gaat. Dan raken we van de regen in de drup. Gelukkig is het wel zo dat 49% van de collega’s de zieke wel aanspreekt en ze erop wijst dat het niet verstandig is voor het welzijn van de persoon zelf en van de overige collega’s op de werkvloer. De 50% die dit niet doen, doen dit omdat ze het niet hun plaats vinden.”