Politieke partijen maken sociale zekerheid nodeloos complex

Afbeelding voor Politieke partijen maken sociale zekerheid nodeloos complex

CDA beste partij voor alle werkgevers en zzp’ers, VVD verrassend onder de maat

De voorstellen die de politieke partijen willen doorvoeren volgens hun partijprogramma in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen zijn uiterst ondoordacht. Behalve CDA (en in mindere mate SGP) maken alle politieke partijen het sociale stelsel nog ingewikkelder terwijl de effectiviteit afneemt. Zo dreigt de fundamentele heroverweging achterwege te blijven die voor een robuust, toekomstbestendig stelsel noodzakelijk is. De beperkte focus van partijen op ondersteuning en versoepeling van de sociale lasten ten gunste van het MKB leiden niet tot banengroei en zijn zinloos. Dit stelt Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet en WGA-specialist die alle partijprogramma’s heeft getoetst op de sociale paragraaf.

Maudie Derks, algemeen directeur van Acture: “Ons sociale stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid kent vier duidelijke uitgangspunten. Deze zijn dat de werkgever altijd financieel betrokken is en dat deze geldt voor álle werkgevers, ongeacht de omvang van hun organisatie. Daarnaast wordt er geen onderscheid naar oorzaak of naar type verzuim gemaakt. Uit onze analyse blijkt dat bijna alle politieke partijen komen met voorstellen die volstrekt tegen deze uitgangspunten indruisen.”

Partijen focussen zich onterecht op MKB als banenmotor

Alle partijen focussen zich op het MKB. Maar het is echt een misvatting dat het midden- en kleinbedrijf in onze economie de grootste banenmotor is. Dit MKB zou huiverig zijn om personeel aan te nemen en daarom moeten we de sociale lasten verminderen. Derks: “Uit de feiten blijkt echter dat het in MKB maar een beperkt aantal mensen werken (600.000) terwijl bij het grootbedrijf veel meer mensen werkzaam zijn (4,2 miljoen). Wie bij de verdeling van sociale lasten onderscheid maakt op basis van bedrijfsomvang, zal daarmee dus vrijwel zeker géén grote banengroei veroorzaken. Beter is dat we ons realiseren dat alle bedrijven in Nederland huiverig zijn om mensen met een groter risico op arbeidsongeschiktheid aan te nemen. Maatregelen zouden dan ook voor alle werkgevers, ongeacht hun omvang, moeten gelden.”

CDA plus, VVD min

Het CDA steekt er in hun plannen met kop en schouder bovenuit. Zij maken geen onderscheid tussen kleine en grote werkgevers. Dat is terecht want zowel kleine als grote werkgevers moeten gelijk worden behandeld. Daarnaast is het CDA ook een voorstander van een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling voor de zzp’er. Dit waar bijvoorbeeld de VVD de zzp’er als een individuele werkgever ziet en blind lijkt voor het feit dat veel zzp’ers onverantwoord onverzekerd door het leven gaan. Dit heeft grote gevolgen voor ons land daar het contingent zzp’ers alleen maar gaat groeien. Eigen ondernemerschap is prima. Maar onverantwoord gedrag is niet toelaatbaar. Wat dat betreft zou het nu echt tijd worden voor een echte verplichte basisverzekering voor zzp’ers met acceptatieplicht door verzekeraars.”

Robuust stelsel

Wil het sociale stelsel echt eerlijk worden en overzichtelijker dan zijn er naast de aandacht voor zzp’ers nog een tweetal zaken waar Acture zich de komende tijd voor hard gaat maken:

  1. De loondoorbetaling zou terug moeten naar één jaar en de WGA moet naar vijf jaar voor alle werkgevers van Nederland.
  2. Er moet een onafhankelijk instituut komen voor bezwaar, beroep en keuringen die zowel private uitvoerders van de ziektewet als het UWV controleert. Dit moet de dubbelrol die het UWV nu heeft (controlerend en feitelijk concurrerend met private partijen) te niet doen en zorgt bovendien ervoor dat werknemers hun vragen, klachten en opmerkingen bij een loket kunnen achterlaten.

De laatste rapporten, berichten & media uit de branche als eerste in je inbox?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief