Heb je in 2022 een uitkering van Acture of Acture Bedrijven (voorheen ActivaSZ) ontvangen? Dan krijg je van ons een jaaropgaaf. Deze vind je in het portal van de uitkeringsspecificaties. Meer informatie

Private uitvoerders Sociale Zekerheid bundelen krachten

Krachten bundelen

Den haag – Vandaag is officieel het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid (PPUSZ) opgericht.  Het platform heeft als doel om belangen te behartigen van private uitvoerders van de sociale zekerheid. Private uitvoerders voeren zelf het eigenrisicodragerschap uit binnen de sociale zekerheid of ontzorgen andere organisaties hiermee. Door de private uitvoering nemen zij zelf verantwoordelijkheid voor de begeleiding en re-integratie van hun zieke (ex)medewerkers die vervallen in onder meer de ziektewet of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

Het oprichtingsbestuur wordt voorgezeten door Jasper Coppes, die naast deze functie ook directeur is van Qare. Het Platform is opgericht door vier uitvoerders te weten: Qare, Robidus, Acture, Flexcom4.

Coppes: “Sinds 2003 hebben we in Nederland de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden. Private uitvoerders voeren namens de Eigenrisicodrager de begeleiding en re-integratie van zieke (ex)medewerkers uit. Gedurende de afgelopen negen jaar is er al een hoop geleerd en verbeterd. Maar we zijn er achter gekomen dat het verstandig is om ons als vakgenoten te verbinden. Om zo gezamenlijk de rol en positie van private uitvoering beter uit te leggen en om tot afspraken te komen met bijvoorbeeld de politiek, werkgevers en vakbonden. Maar ook om nadrukkelijk te streven naar een duurzame inzetbaarheid van aan onze zorg toevertrouwde (ex)medewerkers.”

Het oprichtingsbestuur van het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid bestaat bij oprichting uit vier leden:
– Jasper Coppes | voorzitter
– Sven Kelder | secretaris, voorzitter commissie WGA
– Maudie Derks | penningmeester, voorzitter commissie Ziektewet
– Paul Nieland | lid

De laatste rapporten, berichten & media uit de branche als eerste in je inbox?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief