Waar de Whk-premie van de meeste andere sectoren daalt of gelijk blijft, behoort die van de uitzendsector tot de grootste stijgers. Aangezien de gunstige economische situatie de cijfers nog behoorlijk flatteert, is er voor uitzenders allerminst reden tot juichen. De schadelast vermindert niet, dus de premie zal de komende jaren alleen maar verder oplopen.

Rond deze periode ontvangen werkgevers hun Whk-beschikking van de fiscus. Vrolijk zullen ze er over het algemeen niet van worden. UWV publiceerde in september bij zijn premienota voor het komende jaar een persbericht dat vooral de stabiliteit van de Ziektewet- en WGA-premie benadrukt. Maar die boodschap gaat alleen op voor de gemiddelde werkgever. De Whk-premie voor sector 52 (Uitzendbedrijven) gaat 0,26% omhoog en is daarmee een van de grootste stijgers.

Acture Routeplanner 2020
In aanloop naar de door het kabinet voor 2020 aangekondigde wetswijzigingen komt Acture regelmatig met analyses en adviezen op het gebied van de sociale zekerheid. Wat komt er op u af, welke kansen en risico’s levert dat op en hoe zorgt u dat u er klaar voor bent? We houden u op de hoogte via onze site en sociale media!

Veel prikkels voor voortzetting sectorverloning

Voor uitzenders die sectorverloning toepassen bevat het premielandschap van 2019 volgens de premienota veel prikkels om dit te blijven doen:

 • Van de 27 sectoren met een oplopende premie zijn er maar vier die hun premie nog sterker zien stijgen dan die van het uitzendbedrijf. Vijf sectoren zien hun premie gelijk blijven en maar liefst 35 andere mogen een premiedaling noteren.
 • Tot deze laatste groep behoren ook drie sectoren waarin veel uitzenders actief zijn: de Metaal- en technische bedrijven (-0,07%), de Havenbedrijven (-0,04%) en de Zakelijke dienstverlening III (-0,06%). Sectorverloning levert hier een voordeel op van 0,3% tot 0,33%.

Sectorverloning en eigenrisicodragen drijven premie ZW-flex op

Voor grotere uitzenders is sectorverloning ook aantrekkelijk omdat het afrekening voorkomt volgens de hogere maximum Ziektewetpremie voor de uitzendsector (8,48% in 2019). In de premienota signaleert UWV dat diverse sectoren hierdoor inmiddels wel hun ZW-flexpremie zien stijgen. Omdat de sectorverloners doorgaans kiezen voor publieke verzekering, nemen in de sectoren in kwestie het ZW-flexrisico en de gemiddelde schadelast toe. Groeiende populariteit van eigenrisicodragen onder werkgevers met geen of zeer weinig flexpersoneel versterkt deze trend nog verder.

De schadelast neemt niet af

Het kabinet heeft gezegd dat het bij de introductie van een nieuwe premiesystematiek voor de WW in 2020 de ruimte voor sectorverloning wil wegnemen. Het moet uitzenders daarom zorgen baren dat de totale schadelast van ziekte en arbeidsongeschiktheid niet stabiel is of daalt, maar toeneemt. Dit is het duidelijkst zichtbaar bij de WGA. Volgens UWV blijft de gemiddelde WGA-premie per 2019 alleen stabiel op 0,75% omdat de economische groei de publiek verzekerde loonsom en de premie-inkomsten net zo hard opdrijft als de publieke WGA-lasten. De prognose voor de lange termijn is een voortgaande opbouw van de WGA en een geleidelijke stijging van de gemiddelde premie naar 1,0%.

Andere belangrijke gegevens uit de premienota

 • Grens kleine/middelgrote werkgevers: € 331.000 (2018: € 328.000)
 • Grens middelgrote/grote werkgevers: € 3.310.000 (2018: € 3.280.000)
 • Gemiddeld werkgeversrisico WGA: 0,41% (2018: 0,41%)
 • Minimumpremie WGA (grote werkgevers): 0,18% (2018: 0,18%)
 • Maximumpremie WGA (grote werkgevers): 3,00% (2018: 3,00%)
 • Gemiddeld werkgeversrisico Ziektewet-flex: 0,26% (2018: 0,24%)
 • Minimumpremie Ziektewet-flex (grote werkgevers): 0,10% (2018: 0,10%)
 • Maximumpremie Ziektewet-flex (grote werkgevers): 1,72% (2018: 1,64%)
 • Maximumpremie Ziektewet-flex Uitzendbedrijven (grote werkgevers): 8,48% (2018: 8,03%)