Al 15 jaar specialist in de uitzendbranche

Acture is al vijftien jaar specialist in de uitvoering van de Ziektewet in de flexbranche. Als specialist bieden wij jou tools om samen met je opdrachtgever echt grip te krijgen op verzuim. En die grip wil je niet alleen vanwege de hoge kosten die ermee gemoeid zijn, maar ook omdat je en goede werkgever wilt zijn én het arbeidspotentieel zo goed mogelijk wilt benutten. Ben je nog geen eigenrisicodrager? We vertellen je graag waarom je dit juist nu moet overwegen.

Uitvoering vanaf dag één

Acture verzorgt – in tegenstelling tot andere uitvoerders – de uitvoering vanaf dag één. We nemen dus al de eerste dag contact op met jouw zieke flexkracht en houden de eerste week iedere dag contact en passen afhankelijk van het verloop de frequentie aan. Door deze aanpak kunnen wij de verzuimduur met 30% tot 40% verkorten in vergelijking met UWV. Die kortere verzuimduur is fijn, want het betekent minder verzuimkosten. Én het betekent meer arbeidspotentieel, want jouw uitzendkracht is weer inzetbaar. Dat is in een krappe arbeidsmarkt heel waardevol.

Bovendien zorgt deze intensieve begeleiding en aandacht ervoor dat je flexkracht het gevoel krijgt dat er naar hem of haar wordt omgekeken. Dat is belangrijk. Ook voor arbeidsmigranten, die vaak geen idee hebben wat ze moeten doen als ze ziek zijn. En hoe fijn is het dan dat Acture casemanagers heeft die naast Nederlands ook Engels, Duits, Pools of Roemeens spreken!

Eigenrisicodrager worden
Financiële voordelen

Verzuimkosten kunnen een enorme kostenpost zijn. Daarom was het altijd al aantrekkelijk om eigenrisicodrager te worden. Door recente ontwikkelingen zijn hier twee factoren bij gekomen:

Cover voor

Van Ziektewet naar loondoorbetaling

Sinds de cao-wijziging op 1 juli 2023 geldt dat ook bij een contract met uitzendbeding, een uitzendwerkgever een uitzendkracht niet meer direct ziek uit dienst mag laten gaan. Bovendien geldt een minimale contractduur van vier weken. Echter, gezien de krapte op de arbeidsmarkt zien wij ook dat vaak wordt gekozen voor langdurige contracten. Gevolg: een verschuiving van Ziektewet naar loondoorbetaling. Wordt je uitzendkracht op de eerste dag van het contract ziek, dan moet je dus minimaal vier weken loon doorbetalen voordat de uitzendkracht ziek uit dienst gaat. Dat is een periode waarbinnen ongeveer 95% van het aantal ziekmeldingen sluit. Deze komen, anders dan voorheen, niet in de Ziektewet. Maar je betaalt nog wel een hoge Whk-premie. Je betaalt daardoor dus eigenlijk dubbele lasten. Per 1 januari jl. heeft UWV de premie wel iets laten dalen, maar niet zoveel dat dit de loondoorbetaling compenseert.

Volledige sectorale premie

Vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers die publiek worden (naar UWV gaan) de volledige sectorale premie betalen. Voorheen konden werkgevers die eigenrisicodrager zijn en teruggaan naar het publieke bestel gebruik maken van de regeling om de helft van de sectorale premie (Whk) te betalen (terugkeerpremie). Dat heeft UWV afgeschaft. Dit betekent in de praktijk dat het verschuiven van bv’s van publiek naar privaat en weer terug onaantrekkelijker is geworden. Het is daardoor (financieel) nog interessanter geworden om voor de Ziektewet eigenrisicodrager te worden én te blijven.

Lees meer over de wijzigingen in de cao van de ABU en de NBBU.

Eigenrisicodragerschap verzekeren

Acture Verzekeringen is specialist op het gebied van sociale zekerheid. De Ziektewet verzekeringsoplossingen van Acture Verzekeringen bieden eigenrisicodragers – naast de conventionele 100% dekking – de unieke mogelijkheid om het risico voor de Ziektewet deels te verzekeren. Dit levert je niet alleen een gunstige verzekeringspremie op, maar je profiteert ook direct van een financieel voordeel als de schadelast laag is. Dat is een van de vele voordelen wanneer je eigenrisicodrager wordt.

Voordelen Acture Verzekeringen

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jou? Neem contact op met Anette de Wit.

Afbeelding voor Benieuwd naar de mogelijkheden voor jou? Neem contact op met Anette de Wit.
Anette de Wit
accountmanager
Mail Anette