Wat betekent eigenrisicodrager zijn?

Eigenrisicodrager zijn, betekent dat je als werkgever zelf de financiële verantwoordelijkheid neemt voor bepaalde sociale verzekeringen in plaats van deze verantwoordelijkheid over te laten aan UWV. Zo kun je ERD’er worden voor de Ziektewet (ZW) en de regelingen binnen de WIA en de WGA.

Acture legt uit: eigenrisicodrager

Hoe werkt eigenrisicodragen?

Als eigenrisicodrager voor de ziektewet betaal je direct de ziekte-uitkeringen aan werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden. Voor de WGA betekent dit dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor de uitkeringen aan werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en niet meer kunnen werken zoals voorheen.

Het kiezen voor eigenrisicodragerschap biedt de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de re-integratie van zieke werknemers. Dit kan financiële voordelen hebben, zoals lagere kosten dan de premies die anders aan UWV betaald zouden moeten worden. Dit vereist echter ook dat de werkgever een goede administratie bijhoudt, de risico’s van mogelijke ziektekosten draagt en mogelijk een verzekering afsluit om deze risico’s af te dekken.

Neem contact op
Cover voor

Eigenrisicodragen met private uitvoerder

Naast het eigenrisicodragen in eigen beheer te houden, kun je er ook voor kiezen om het over te dragen aan een private uitvoerder. Deze partij zorgt voor het volgen van de wet- en regelgeving (kaders) en de casemanager vormt de schakel tussen alle partijen: de zieke medewerker, de werkgever en de bedrijfsarts/arbeidsdeskundige. De casemanager houdt vaart in het dossier, zorgt voor opvolging van afspraken, acties, et cetera.

Samen pak je de financiële risico’s aan die komen kijken bij ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Ervaring leert dat een geïntegreerde aanpak van uitvoering, betaling en risicobeheer het effectiefst is.

Deze aanpak kenmerkt zich door een duidelijke verdeling van rollen en taken tussen drie betrokken partijen:

 • De werkgever neemt de rol op zich van eigenrisicodrager: jij wordt aangemoedigd om loonwaarde te creëren, zonder dat je je hoeft te verdiepen in juridische of gespecialiseerde kennis op het gebied van sociale zekerheid. Jouw focus ligt volledig op de kern: het succes van jouw organisatie vergroten.
 • De uitvoerende partij neemt alle wettelijke verplichtingen op zich namens de eigenrisicodrager: deze uitvoerder wordt aangemoedigd om (ex-)werknemers te motiveren en hen te helpen bij het creëren van duurzaam loonwaarde. Hier is hij in gespecialiseerd, en ook zelf direct bij gebaat. Hij zal zich er dus volledig voor inzetten.
 • De risicodrager, zijnde de werkgever zelf of een verzekeraar indien nodig, neemt de risico’s op zich die niet door de werkgever gedragen kunnen of mogen worden: De verzekeraar richt zich op het bieden van financiële stabiliteit en vermijdt daarbij domeinen die niet tot zijn expertise behoren, zoals medische informatie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers, en het uitvoeringsproces.

Krijg vrijblijvend advies
Cover voor

Hoe helpt Acture mij bij eigenrisicodragen?

Wanneer je ervoor kiest om je sociale zekerheid privaat te laten uitvoeren, biedt Acture gespecialiseerde steun met grondige kennis. Ontdek hoe onze expertise en proactieve aanpak in verzuimbeheer u ondersteunen bij het beheren van risico’s en verplichtingen:

 • 15 jaar specialist: al 15 jaar activeren wij sociale zekerheid, met bewezen methodes, innovaties én met een heldere visie over de werking van een goed sociaal zekerheidsstelsel.
 • Acture neemt het verzuim vanaf ziektedag 1 over: het uitgangspunt van Acture is: niemand wil ziek zijn en werk is de beste inkomenszekerheid. Daarom ligt bij ons de volledige focus op herstel en het verhogen van de inzetbaarheid. We nemen dus de eerste dag al contact op met de zieke medewerker en houden de eerste week iedere dag contact en passen afhankelijk van de ziekte de frequentie vervolgens aan.
 • Verzuimduur verkorten met 30 – 40% vergeleken met publieke uitvoering: door een gerichte aanpak, in de eerste drie weken al een arbeidsdeskundige inzetten die kijkt naar wat iemand wél kan en samen met de werkgever zoeken naar de mogelijkheden.

Meer weten over deze effectieve manier van eigenrisicodragen?

Bekijk onze manier van werken in de Acture methode.

Acture Methode

Hoe word ik eigenrisicodrager?

Twee keer per jaar kun je overstappen naar het eigenrisicodragerschap, op 1 januari of 1 juli. Voordat je eigenrisicodrager wordt, moet je dit drie maanden van tevoren aangeven bij de belastingdienst, dus op 1 april en 1 oktober. Zorg ervoor dat je aanvraag inclusief alle benodigde documenten op tijd is ingediend. Om zeker te weten of je overal aan voldoet, heeft UWV een checklist die je kunt nalopen.

Na je aanvraag beoordeelt de belastingdienst of je voldoet aan de voorwaarden om eigenrisicodrager te worden. Bij goedkeuring ontvang je een beschikking waarin staat dat je erkend bent als eigenrisicodrager. Hoewel het niet verplicht is, kiezen veel werkgevers ervoor om een verzekering af te sluiten om de financiële risico’s van het eigenrisicodragerschap te dekken. Dit kan een stop-lossverzekering zijn, die uitkeert als de kosten een bepaald bedrag overschrijden, of een conventionele verzekering die specifieke risico’s dekt.

Meer leren over het verzekeren van je eigenrisicodragerschap? Bekijk onze verzuimverzekering.

Wil jij grip krijgen op je verzuim en kosten besparen?

Word eigenriscodrager!

Neem vrijblijvend contact op

Veelgestelde vragen over eigenrisicodragen

 • Als je eigenrisicodrager wordt, betekent het dat je als werkgever zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding en loondoorbetaling bij medewerkers die ziek uit dienst gaan. Je kiest er dan voor om de rol van UWV voor een groot deel over te nemen. Dit kun je doen door zelf het eigenrisicodragerschap in eigen beheer te houden, of dit privaat te laten verzekeren. Voor meer uitleg bekijk de video Acture legt uit: Eigenrisicodragerschap.

 • Ja, elk bedrijf kan eigenrisicodrager worden. Het is dan alleen de vraag of dit voor jouw bedrijf gunstig is. Je wordt als werkgever zelf verantwoordelijk voor de begeleiding en loondoorbetaling bij medewerkers die ziek uit dienst gaan. Bepaal of het handig is om eigenrisicodrager te worden. Dat doe je door de extra kosten voor verzuimbeleid, en arbodienstverlening te vergelijken met de premies. Onderzoek ook wat de risico’s op ziekte en arbeidsongeschiktheid in uw sector zijn.

  Zeker weten of eigenrisicodragen iets voor jou is? Doe de ERD-scan en krijg vrijblijvend advies.

 • Het korte antwoord is: nee. Als eigenrisicodrager ben je niet wettelijk verplicht om een verzekering af te sluiten voor de ziektewet of WGA. Echter, veel werkgevers kiezen ervoor om dit toch te doen om de financiële risico’s te beperken. Per werkgever is dit afhankelijk van je specifieke situatie en risicotolerantie.

  Voordelen van een verzekering als eigenrisicodrager zijn risicobeheersing, lagere kosten en ondersteuning door een specialist. Een verzekering kan helpen de financiële risico’s te beheersen die komen kijken bij het uitbetalen van uitkeringen aan (ex-)werknemers. Dit is vooral relevant als je bedrijf te maken krijgt met onverwachte of hoge uitkeringskosten. Met een verzekering kun je meer zekerheid hebben over de kosten. Je betaalt premie aan de verzekeraar, waardoor je minder risico loopt op onverwachte hoge kosten. Daarnaast bieden veel verzekeraars naast de financiële dekking ook ondersteuning en expertise aan op het gebied van verzuimbeheersing en re-integratie. Dit kan helpen om verzuim te verminderen en de terugkeer naar werk te bevorderen.

  Meer leren over je verzekeren als eigenrisicodrager? Bekijk onze verzuimverzekering.