Wanneer je kiest voor eigenrisicodragerschap, heeft dit direct invloed op de premies die je betaalt voor werknemersverzekeringen, zoals de WGA en de Ziektewet. Je stopt met het betalen van de gedifferentieerde WGA-premie omdat je het risico zelf draagt of herverzekert, maar u blijft de basispremie WAO/WIA betalen. Voor de Ziektewet betaal je een verlaagde premie, omdat het deel voor ZW-flex niet meer van toepassing is. Dit maakt je verantwoordelijk voor het uitbetalen van Ziektewet-uitkeringen aan zieke flexwerkers. Eigenrisicodragerschap kan voordelig zijn als je de risico’s goed kunt managen, maar brengt ook het risico van hogere kosten bij toename van langdurig zieke werknemers met zich mee. Een herverzekering kan dit risico beperken.