In dat geval kun je een procedure voor bezwaar en beroep opstarten bij UWV. UWV is namelijk altijd de partij die de formele beslissing (beschikking) afgeeft waarin staat dat je hersteld bent en geen recht meer hebt op een Ziektewetuitkering. Onze casemanagers ontvangen een hersteldmelding van de bedrijfs- of verzekeringsarts en vragen vervolgens de beschikking aan bij UWV. In ons Stappenplan bezwaar leggen we stap voor stap uit hoe je bezwaar kunt maken tegen een beslissing over jouw Ziektewetuitkering.