Je krijgt WW-begeleiding van Acture. Toch krijg je beslissingen over jouw WW-uitkering niet van ons, maar van UWV. Alleen deze instantie mag hierover namelijk zulke beslissingen (‘beschikkingen’) afgeven.

Procedure voor bezwaar en beroep
Bent je het niet eens met de inhoud van een beschikking, dan kun je bezwaar maken. Dit is bijvoorbeeld van belang als wij UWV hebben gevraagd om je een sanctie op te leggen wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen. Of als UWV jouw uitkering aanpast, maar je het daar niet mee eens bent. Bij beschikkingen over jouw uitkering vindt de procedure voor bezwaar en beroep altijd plaats bij UWV. Lees er meer over in het Stappenplan bezwaar en beroep WW (beslissingen UWV).