Als je vindt dat de bedrijfsarts zich tegenover jou heeft schuldig gemaakt aan onfatsoenlijk of onprofessioneel handelen, kun je gebruikmaken van zijn klachtenprocedure. Is hij werkzaam bij een arbodienst, dan is dat de procedure van dit bedrijf. Volgens de wet hoort iedere zelfstandige bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst over zo’n klachtenprocedure te beschikken.

Wij sturen jouw klacht door
Acture ziet erop toe dat alle zelfstandige bedrijfsartsen en arbodiensten waar het mee samenwerkt deze verplichting naleven. Ook kun je bij ons direct een klachtenformulier invullen. Wij sturen jouw klacht dan door naar de juiste persoon of instantie. Naar het klachtenformulier.