Als je vindt dat een door ons ingeschakelde arbeidsdeskundige, bedrijfsarts of verzekeringsarts zich tegenover jou heeft schuldig gemaakt aan onfatsoenlijk of onprofessioneel handelen, kun je gebruikmaken van zijn klachtenprocedure. Is de professional in kwestie werkzaam bij een arbodienst, dan is dat de procedure van dit bedrijf. Zowel gecertificeerde arbodiensten als zelfstandige bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen zijn verplicht om over een klachtenprocedure te beschikken.

Wij sturen jouw klacht door
Je kunt ook altijd bij ons een klachtenformulier invullen. Wij sturen jouw klacht dan door naar de juiste persoon of instantie. Naar het klachtenformulier.