De rechten en plichten voor alle (ex-)werknemers die vallen onder de regels van de Ziektewet/Loondoorbetaling zijn hetzelfde. Deze gelden dus ook voor arbeidsmigranten. Voorbeelden van rechten en plichten zijn:

Verzuimreglement
De (ex-)werknemer ontvangt zodra de begeleiding van Acture is opgestart per e-mail het verzuimreglement. Deze is in drie talen beschikbaar: Nederlands, Pools en Engels. In dit reglement staat informatie over de rechten en plichten tijdens de Ziektewetuitkering.