Met of zonder uitzendbeding: wat is de situatie nu?
Het uitzendbeding is een bepaling die gebruikt wordt in uitzendovereenkomsten tussen uitzendkrachten (fase A/1-2) en uitzendorganisaties. Een uitzendbeding kun je zien als een afspraak waarin staat omschreven dat de uitzendovereenkomst automatisch eindigt als de inlener om welke reden dan ook de opdracht beëindigt. Op dat moment heeft de uitzendorganisatie geen verplichting meer om het loon van de uitzendkracht door te betalen.
In een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding blijft de zieke uitzendkracht in dienst van het uitzendbureau, ook als de opdracht beëindigd wordt door de inlener. In dat geval zal het bestaande werk ophouden.

“Dit betekent overigens niet dat het uitzendbeding wordt opgeheven. Ook na 1 juli kun je in het geval van een werkende situatie  het uitzendbeding nog gewoon gebruiken.”

Ziekte betekent niet langer einde uitzendovereenkomst
Op dit moment is het nog zo dat bij een overeenkomst met uitzendbeding het dienstverband van rechtswege wordt beëindigd als de uitzendkracht ziek wordt. Met de wijziging van de nieuwe cao per 1 juli 2023, is dit niet langer het geval. Als de uitzendkracht met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding ziek wordt, eindigt de uitzendovereenkomst niet.

Dit betekent overigens niet dat het uitzendbeding wordt opgeheven. Ook na 1 juli kun je als uitzendorganisatie het uitzendbeding nog gewoon gebruiken. In dat geval spreek je in de uitzendovereenkomst gedurende fase A/1-2 af dat de uitzendovereenkomst eindigt wanneer de opdracht eindigt. Eindigt de opdracht door de opdrachtgever maar is de uitzendkracht ziek, dan eindigt de uitzendovereenkomst niet. De fictie bij ziekte is immers per die datum uit de cao’s gehaald.

Aanvullingsverplichting
Wat nu als de uitzendovereenkomst met of zonder uitzendbeding (fase A / 1-2) vanaf 1 juli 2023 eindigt en de uitzendkracht op dat moment ziek is? In dat geval gaat de uitzendkracht ziek uit dienst en heb je als uitzendorganisatie een aanvullingsverplichting op de Ziektewetuitkering van de uitzendkracht. Daarover lees je meer in het vorige artikel van Hendarin.


Wil jij weten wat de gevolgen van de nieuwe cao zijn voor jouw als uitzendorganisatie? En voor welke keuzes jij hoogstwaarschijnlijk binnenkort komt te staan? Je leest het in onze volgende nieuwsbrief waarin we een aantal interessante vraagstukken toelichten.

Met een specialist van gedachten wisselen?

De nieuwe uitzend-cao heeft grote impact en vraagt om een goede voorbereiding én aanpassingsvermogen. Acture helpt jou daar graag bij!

Vraag een gesprek aan en ontvang persoonlijk advies