Psychische klachten bom onder arbeidsmarkt

Afbeelding voor Psychische klachten bom onder arbeidsmarkt

Een substantieel deel van het verzuim op de werkvloer in Nederland houdt verband met psychische klachten. Het aandeel groeit én het verzuim door deze oorzaak duurt langer. “Psychische klachten zijn een bom onder de arbeidsmarkt” aldus Maudie Derks, CEO van Acture, in de Orange Paper ‘Het groeiende probleem van psychisch verzuim’. Leidinggevenden zijn veelal onvoldoende geëquipeerdom de signalen van aanstaand verzuim als gevolg van stress te signaleren, waardoor langdurig verzuim veelal het gevolg is. Juist in European Mental Health Week, die ook door het kabinet wordt omarmd, is het van belang om werkgevers en werknemers te wijzen op de oplossingen die er zijn om uitval te voorkomen. 

Gezamenlijk belang 
Derks: “Op dit moment is het alle hens aan dek op de arbeidsmarkt. De tekorten zijn bijna niet te overzien. Dus moet voorkomen worden dat medewerkers uitvallen. Sterker nog… als we meer aandacht besteden aan het welzijn van medewerkers lossen we ook een deel van de arbeidsmarkttekorten op. Valt iemand door te veel stress uit, dan ben je eigenlijk al te laat. Je moet het vóór zijn. En de signalen zien dat iemand onder druk staat. Dat is het moment waarop werkgever en werknemer een gezamenlijk belang hebben: uitval voorkomen, dat is goed voor het bedrijf en voor de medewerker. Vandaar dat wij een signaalkaart hebben ontwikkeld die ervoor zorgt dat je als leidinggevende symptomen herkent en uitval voorkomt.” 

In een eerder dit jaar verschenen Orange Paper van Acture is bepleit: werkgevers, neem verzuimbeperking – en nadrukkelijk ook beperking van psychisch verzuim – structureel mee in de cocktail van maatregelen, voorstellen en oplossingsrichtingen die worden besproken rondom arbeidsmarktkrapte en een leefbaar land. We laten een groot arbeidspotentieel liggen en bovendien: de werknemer met (dreigende) psychische klachten verdient een activerende aanpak die hem of haar verder helpt. Dit kan door drie aandachtspunten: werkgevers, die het onderwerp ‘ziekteverzuim’ hoog op hun agenda zetten. Leidinggevenden die beter en actiever signaleren. En medewerkers die bewuster zijn, stress signalen beter herkennen en hierover opener communiceren met hun leidinggevenden.  

De laatste rapporten, berichten & media uit de branche als eerste in je inbox?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief